Hotline CSKH

1900.1234

Giỏ hàng

0

0

Về trang O2TV

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG


Khách hàng thực hiện theo các bước sau đây:

- Quý khách hàng tìm kiếm các sản phẩm theo nhu cầu, xem kỹ các thông tin liên quan & lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu để cho vào Giỏ hàng của quý khách (Sau đây gọi là Đơn Đặt Hàng)

- Quý khách hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán. Khi khách hàng nhấn (click) vào ô “Thanh Toán” có nghĩa là Quý khách xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng cho giao dịch mua sản phẩm  trên O2TV.

- Quý khách hàng thực hiện việc xác nhận/ hủy đơn đặt hàng theo quy định của O2TV.

- Quý khách hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định của O2TV.

- Sản phẩm của Quý khách hàng sẽ được giao/ vận chuyển theo Chính  sách giao hàng của O2TV.

- Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Quý khách hàng sẽ được giải quyết theo quy định của O2TV.